Kiedy możesz wymienić okno bez pozwolenia?

Wymiana okien bez pozwoleniaCzy na wymianę okna musisz mieć pozwolenie? Czyje? W jakim przypadku? Może zawsze? Podpowiadamy, jak wymieniać okna, by być w zgodzie z literą prawa.

Wymiana okna budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza od strony prawnej przedsięwzięcia. Wg przepisów, wymiana okna może okazać się robotami budowlanymi, a na te niezbędne są pozwolenia na budowę. Podpowiadamy, kiedy formalności stają się niezbędne, a kiedy można wymienić okno bez pozwolenia na budowę.

Nowe okno będzie miało inne rozmiary niż stare

Formalności stają się niezbędne,gdy wymieniamy okno na okno innych rozmiarów. Nie ma tu znaczenia fakt, że wymieniasz okno we własnym domu czy mieszkaniu. Chcąc wymienić okno, na inne, które będzie odbiegało rozmiarami od obecnego, wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeśli więc planujesz zrobić wyjście na taras w miejscu dzisiejszego okna, to nie odtwarzasz stanu pierwotnego, więc nie przeprowadzasz remontu, a wykonujesz prace budowlane, które ingerują w ścianę nośną budynku, zmieniają elewację. To kwalifikuje już tę czynność do miana przebudowy obiektu budowlanego.

Nowe okno tych samych rozmiarów, ale z innego materiału

Podczas wymiany okna na okno tych samych wymiarach sytuacja ulega zmianie. Zmienia się na przykład materiał, z którego wykonane jest okno, z drewnianego na PCV, ale nie zachodzi tu konieczność ingerencji w konstrukcję budynku. W takim wypadku, wymiana okna staje się jedynie konserwacją budynku, działaniem, zmierzającym do utrzymania domu w należytym stanie technicznym, umożliwiającym jego właściwą eksploatację. Ustawodawca określa taką wymianę jako drobne roboty budowlane, a tym samym nie wymaga do ich przeprowadzenia ani pozwolenia ani zgłoszenia.

Czym jest remont a czym roboty budowlane?

Wbrew pozorom, określenie remontu jest proste. Remont, to w myśl przepisów, wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót, które polegającą na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących prac bieżącej konserwacji. Podczas remontu nie trzeba stosować materiałów budowlanych użytych podczas budowy obiektu. Bieżącą konserwacją nazywa się drobne prace, mające na celu zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Zgłoszenie lub decyzja

Jeżeli więc podczas wymiany okien i drzwi w budynku nie ingerujesz w struktury obiektu budowlanego, nie musisz wnioskować ani po pozwolenie na budowę, ani dokonywać zgłoszenia w odpowiednim organie administracji architektoniczno - budowlanej. Kiedy jednak dokonujesz przebudowy lub rozbudowy, ewentualnie remontu, czyli powiększasz otwory drzwiowe lub okienne lub kiedy je zamykasz czy zabudowujesz, wówczas musisz dokonać zgłoszenia lub uzyskać decyzję o pozwolenie na budowę.

Budynek pod ochroną konserwatora zabytków

Nieco inaczej ma się sprawa z budynkiem, znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków. W tym wypadku wymagana jest również zgoda konserwatora zabytków, a bez niej wymiana starego okna, na na przykład, plastikowe, oznaczać może poważne kłopoty i wydatek. Mało tego, Powiatowy lub Wojewódzki Konserwator Zabytków nakaże ponowną wymianę okna, na takie, które będzie stylistycznie nawiązywało do historycznych i estetycznych walorów budynku. Bez znaczenia jest tu fakt, że właściciel budynku wymienił okna, czy zgodził się, aby jego lokatorzy takiej wymiany dokonali. Okna w nieruchomościach zabytkowych również są zabytkowe, i jako takie, również podlegają ochronie. Zwłaszcza, że w wielu przypadkach wystarczy tylko odnowienie i odpowiednia konserwacja, pozwalające na dalsze użytkowanie.

Należy tu pamiętać, że wymiana takiego okna, bez oceny jej zasadności i oceny stanu jej zachowania, wykonanej przez odpowiednie organy, może być potraktowana jako zniszczenie części substancji zabytkowej i uszkodzenie zabytkowego budynku, co podlega przepisom karnym.

Źródło: www.futur24.pl.